最新消息

Cá bống tượng ăn cám viên
 
Chúng tôi nuôi giống cá bống tượng trong hệ thống tuần hoàn, một hướng mới cho nghề nuôi thủy sản. Bệnh bị cô lập bên ngoài, cá tự nhiên khỏe mạnh, như các phương pháp nuôi cá cảnh, nuôi trồng nước sạch nhất.
 
Bởi vì tỷ lệ sống nuôi giống cá bống tượng thấp, chúng tôi dạy cho giống cá bống tượng ăn cám viên và cung cấp cho bạn dễ nuôi tiếp theo tại Việt Nam.
 
Liên hệ : 0912-999730